Här kan du beräkna ditt grundavdrag

Grundavdraget är det avdrag alla har där man får minska sin beskattningsbara förvärvsinkomst med grundavdraget. har du inkomst på mindre än 18 800 kr 2015 blir avdraget lika stort som den beskattningsbara inkomstern.

Grundavdraget är som lägst 13 100 kr och gäller för höginkomsttagare som tjänar mer än 350 100 kr.

 

Beräkningen av grundavdraget är baserat på skattetabellen för grundavdrag som finns på Skatteverkets hemsida: Grunavdrag på Skatteverkets webbplats

Se till att skydda din inkomst om det händer något oförutsett. Skydda dig med en bra inkomstförsäkring.


Kommentarer

Ingvar Torstensson säger:

Undrar hur högt grundavdrag som gäller för pensinör

Jag skulle gärna vilja ha en utförlig beskrivning på hur högt grundavdraget är när men inkomst består av pension.

2017-08-24 22:22:57

Skriv en kommentar till sidan "Hur högt är grundavdraget"